Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 15.04.2024