Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 14.10.2019