Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 09.10.2023