Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 13.11.2023