Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 12.05.2020

  • 12. mája 2020, 15:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [32.33 kB]