Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 06.02.2024

  • 6. februára 2024, 15:00 h
  • Budova Novej radnice, miestnosť č. 103, 1. poschodie, Primaciálne nám. č. 1
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [33.37 kB]