Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 09.02.2023