Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 07.02.2023