Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 06.03.2023