Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 03.03.2023