Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 06.11.2023