Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 18.03.2023 - 20.03.2023

  • 18. marca 2023 (per rollam)
  • Budova Novej radnice, miestnosť č. 103, 1. poschodie, Primaciálne nám. č. 1
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef