Komisia dopravy a informačných systémov (2022 - 2026) - Zasadnutie 31.01.2023

  • 31. januára 2023, 15:00 h
  • Budova Novej radnice, miestnosť č. 103, 1. poschodie, Primaciálne nám. č. 1
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [33 kB]