Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 18.05.2021

  • 18. mája 2021, 15:00 h
  • online priestor (aplikácia Zoom)
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [32.94 kB]