Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia - Zasadnutie 30.01.2019