Komisia dopravy a informačných systémov


Kratochvílová Tatiana

Ing. Kratochvílová Tatiana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Sarlós Adam

Bc. Sarlós Adam

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Čupka Matúš

Mgr. Čupka Matúš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Augustinič Katarína

Ing. Augustinič Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Winkler Martin

Mgr. Winkler Martin

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Berka Adam

Mgr. art. Berka Adam

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Dej Dávid

Bc. Dej Dávid

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Macko Miroslav

Mgr. Macko Miroslav

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Polakovič Igor

Polakovič Igor

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Krajčír Dárius

Krajčír Dárius

Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

[email protected]

Krúpa Jozef

Ing. Krúpa Jozef

Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO

[email protected]

Ožvaldová Alžbeta

PhDr. Ožvaldová Alžbeta

STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ KANDIDÁTI

[email protected]

Ďurajková Monika

Ing. Ďurajková Monika

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

členka od 01. 11. 2023

Škápik Pavol

Mgr. Škápik Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita

[email protected]


Sabo Michal

Mgr. Sabo Michal

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

vzdanie sa k 31. 10. 2023