Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 07.03.2023