Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 15.05.2023