Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia - Zasadnutie 16.01.2019