Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 07.06.2021

  • 7. júna 2021, 15:00 h
  • online priestor (aplikácia Zoom)
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef