Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 20.01.2020

  • 20. januára 2020, 15:00 h
  • zasadačka v budove novej radnice Magistrátu, č. dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [33.26 kB]