Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 16.04.2019

  • 16. apríla 2019, 17:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [31.56 kB]