Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 07.05.2024

  • 7. mája 2024, 15:00 h
  • Budova Novej radnice, miestnosť č. 103, 1. poschodie, Primaciálne nám. č. 1
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [33.47 kB]