Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 25.04.2023