Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 12.09.2023

  • 12. septembra 2023, 15:00 h
  • Budova Novej radnice, miestnosť č. 103, 1. poschodie, Primaciálne nám. č. 1
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [33.51 kB]