Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 16.03.2023