Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 05.06.2023