Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 04.12.2023 - 08.12.2023