BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mgr. Tešovič Rastislav

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Telefón: +421 907 750 997
E-mail: rastislav.tesovic@devinskainak.sk

Účasť na zasadnutiach

2019
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
20.05.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.04.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - predsedal
09.04.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
14.03.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.03.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.03.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
21.02.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
19.02.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
18.02.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.01.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
23.01.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
22.01.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný