BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mgr. Tešovič Rastislav

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Volebný obvod: Devínska Nová Ves
Počet hlasov: 1965
Telefón: +421 907 750 997
E-mail: rastislav.tesovic@devinskainak.sk

Nezaradený

Účasť na zasadnutiach

2022
22.09.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
14.09.2022 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.09.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
15.06.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - neprítomný
09.06.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - neprítomný
07.06.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
06.06.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.05.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
12.05.2022 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
10.05.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
09.05.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.04.2022 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
05.04.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
04.04.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.03.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
23.03.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
17.03.2022 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
15.03.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
14.03.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.02.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
08.02.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.02.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
25.01.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
24.01.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
2021
08.12.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
07.12.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
02.12.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
29.11.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.11.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
24.11.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
10.11.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
09.11.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
08.11.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.11.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
02.11.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.10.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
12.10.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.10.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
04.10.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - predsedal
14.09.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
09.09.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
06.09.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - predsedal
15.06.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
10.06.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - ospravedlnený
07.06.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
18.05.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
13.05.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
10.05.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
06.05.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
20.04.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
15.04.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.04.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.03.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.03.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.03.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
15.02.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.02.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
04.02.2021 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
02.02.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
2020
09.12.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.12.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.12.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
30.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
25.11.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
24.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
12.11.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
10.11.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
09.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
08.10.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - neprítomný
06.10.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
05.10.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.09.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.09.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.09.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
11.06.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
11.06.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
08.06.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
27.05.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
22.05.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
14.05.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.05.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.05.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
30.04.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
27.04.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
12.03.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
10.03.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
09.03.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.02.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
10.02.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
20.01.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
16.01.2020 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - ospravedlnený
13.01.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
2019
10.12.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - neprítomný
28.11.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
26.11.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
25.11.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.11.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
04.11.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
10.10.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.10.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.10.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
12.09.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
10.09.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
09.09.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.06.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
20.05.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
16.05.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.04.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - predsedal
11.04.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.04.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
14.03.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.03.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.03.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
21.02.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
19.02.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
18.02.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.01.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
23.01.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
22.01.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný