BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mgr., Ing. Olekšák Radoslav

Poslanec

Volebný obvod: Lamač
Počet hlasov: 1305
E-mail: roleksak@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2018
08.10.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
24.09.2018 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
19.09.2018 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
10.09.2018 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
10.09.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
25.06.2018 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - ospravedlnený
18.06.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
12.06.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
04.06.2018 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
21.05.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
14.05.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
23.04.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
23.04.2018 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
17.04.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
16.04.2018 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
19.03.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
20.02.2018 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
12.02.2018 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
05.02.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
2017
04.12.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
04.12.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
27.11.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
13.11.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
06.11.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
06.11.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
16.10.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
25.09.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
18.09.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
11.09.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
11.09.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
26.06.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
26.06.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
12.06.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
12.06.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
05.06.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
22.05.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
22.05.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - ospravedlnený
15.05.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
15.05.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
09.05.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
24.04.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
10.04.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
27.03.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
23.03.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
20.03.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
13.03.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
07.03.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
16.02.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
13.02.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
09.02.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
06.02.2017 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - ospravedlnený
30.01.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
26.01.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - ospravedlnený
26.01.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
18.01.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
2016
07.12.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
07.12.2016 - 08.12.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
28.11.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
21.11.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
16.11.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
15.11.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
14.11.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
24.10.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
18.10.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
17.10.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
10.10.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
10.10.2016 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - ospravedlnený
22.09.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
19.09.2016 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - ospravedlnený
12.09.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
05.09.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
29.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
29.06.2016 - 30.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
20.06.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
13.06.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
13.06.2016 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - ospravedlnený
06.06.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
26.05.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.05.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
02.05.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
28.04.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
11.04.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
11.04.2016 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
04.04.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
31.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
30.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
30.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - ospravedlnený
15.03.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
14.03.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
14.03.2016 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
07.03.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
04.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - ospravedlnený
03.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
18.01.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
11.01.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - ospravedlnený
2015
10.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
07.12.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
07.12.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
02.12.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
23.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - ospravedlnený
19.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
18.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
12.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
09.11.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
05.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
02.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
22.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
22.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
12.10.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
05.10.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
24.09.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
21.09.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
21.09.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - ospravedlnený
07.09.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
25.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
24.06.2015 - 25.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
24.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
18.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
15.06.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
15.06.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
11.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
08.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
28.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
27.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
25.05.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - neprítomný
25.05.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - neprítomný
18.05.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
11.05.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
30.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
27.04.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
20.04.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
13.04.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
08.04.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
26.03.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
23.03.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
23.03.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
18.03.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
16.03.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
09.03.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
27.02.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
26.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
16.02.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
09.02.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
09.02.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
05.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
26.01.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - prítomný
26.01.2015 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 - prítomný
19.01.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - prítomný
2014
11.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný