Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 24.04.2017