Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 14.03.2016