Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 10.10.2016