Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 23.03.2015