Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 06.02.2017