Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) - Zasadnutie 24.09.2018