Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 27.03.2017