Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 27.04.2015