Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 04.12.2017