BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Ing. Weinštuk Roman

Poslanec

Volebný obvod: Záhorská Bystrica
Počet hlasov: 582
E-mail: roman.weinstuk@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2017
23.03.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
13.03.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.02.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.02.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.02.2017 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
30.01.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
26.01.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
26.01.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
07.12.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
07.12.2016 - 08.12.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
01.12.2016 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
21.11.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
16.11.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
15.11.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.10.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
20.10.2016 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
10.10.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
22.09.2016 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
12.09.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
05.09.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
29.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
29.06.2016 - 30.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
23.06.2016 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
20.06.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.06.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
26.05.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
19.05.2016 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
09.05.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
28.04.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
21.04.2016 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - ospravedlnený
11.04.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
31.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
30.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
14.03.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
18.02.2016 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
04.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
03.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
18.01.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
10.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
03.12.2015 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
02.12.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
23.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
19.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
18.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
12.11.2015 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
05.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
22.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
15.10.2015 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
05.10.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.09.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
17.09.2015 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
07.09.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
25.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
24.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
24.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
18.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
18.06.2015 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
11.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
28.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
27.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
25.05.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
21.05.2015 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
11.05.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
30.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
23.04.2015 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
13.04.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.04.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
26.03.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
23.03.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.03.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.03.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
27.02.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
26.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.02.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
05.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
19.01.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
11.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný