Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.05.2016

  • 19. mája 2016, 15:00 h
  • zasadačka magistrátu č. 103 (1. poschodei)
  • Magistrát hl.m. SR Bratislavy, primaciálne nám. 1, Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr. Žitný Rastislav
  • Pozvánka [34.42 kB]