BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 18.05.2017

  1. 1.1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania

  2. 2.2. Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií

  3. 3.Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady školy

  4. 4.4. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Žltá 13/A, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy, Žltá 13/A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

  5. 5.5. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Záporožského 8, Bratislava ako súčasti Bulharskej súkromnej základnej školy a gymnázia Christa Boteva, Záporožského 8, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

  6. 6.6. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy UniCare Kindergarten, Polereckého 3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

  7. 7.7. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne ako súčasti súkromnej materskej školy UniCare Kindergarten, Polereckého 3, Bratislava zriaďovateľ UniCare, s.r.o., Polereckého 3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

  8. 8.8. Žiadosť o súhlas o zmenu v sieti – Súkromná školská jedáleň, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy francúzsko-slovenskej a Súkromnej materskej školy francúzsko-slovenskej, M.C.Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

  9. 9.9. Rôzne