Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.09.2016