Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 13.02.2018