JUDr. Plaváková Lucia, PhD.

Poslanec

Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Petržalka
Počet hlasov: 9256
E-mail: [email protected]

Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS
Dozorná rada: MKK Grössling s. r. o. - vzdala sa 26.10.2023, Mestské centrum Stará Tržnica - vzdala sa 26.10.2023

Účasť na zasadnutiach

2024
20.05.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
15.05.2024 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - predsedal
13.05.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
25.04.2024 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - neprítomný
17.04.2024 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
08.04.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
29.02.2024 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - ospravedlnený
14.02.2024 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
12.02.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
17.01.2024 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
2023
14.12.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
11.12.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
27.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
23.11.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
22.11.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
20.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
20.11.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
13.11.2023 - 16.11.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
06.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
26.10.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
18.10.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
09.10.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
05.10.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - ospravedlnený
04.10.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
25.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
18.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
14.09.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - prítomný
13.09.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - predsedal
08.09.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
06.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.08.2023 - 23.08.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
29.06.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
27.06.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
26.06.2023 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - prítomný
15.06.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - prítomný
14.06.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
12.06.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
25.05.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
24.05.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
11.05.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
11.05.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - prítomný
09.05.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
27.04.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
19.04.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
13.04.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - prítomný
13.04.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
11.04.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
27.03.2023 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - ospravedlnený
23.03.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
15.03.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
09.03.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - ospravedlnený
09.03.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - ospravedlnený
06.03.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.03.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
01.03.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - ospravedlnený
28.02.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.02.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
15.02.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
09.02.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
09.02.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - prítomný
06.02.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
25.01.2023 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
23.01.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.01.2023 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - prítomný
2022
15.12.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
13.12.2022 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
07.12.2022 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.12.2022 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
29.11.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný