Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 27.06.2023