Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 05.10.2023