Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 17.01.2024