Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 13.11.2023 - 16.11.2023