Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 16.08.2023 - 23.08.2023